Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Σύνδεση

Σύνδεση

Επιλογές

erga left gray
labs left gray
library left gray
museum left gray
mags left gray
coop left gray
geoforall left gray
geoportal
diavgeia logo

DownLoads

TeamViewer

ammyy logo

Διαύγεια - Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 • Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
  Ημ/νια: 30/09/2016 13:42:14
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΓΦ5465ΥΛΩ-8ΑΙ
 • Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
  Ημ/νια: 30/09/2016 13:39:29
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΒΡΩ465ΥΛΩ-5Θ0
 • Θέμα: ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ
  Ημ/νια: 30/09/2016 12:43:18
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: 6Ζ3Ψ465ΥΛΩ-ΨΝΞ
 • Θέμα: ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
  Ημ/νια: 30/09/2016 12:39:53
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: 712Β465ΥΛΩ-Η40
 • Θέμα: ΑΓΟΡΑ ΑΡΒΥΛΩΝ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΟΤΣΩΝ
  Ημ/νια: 30/09/2016 12:35:33
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: 7Υ4Π465ΥΛΩ-ΦΣ6
 • Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
  Ημ/νια: 30/09/2016 12:31:27
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: 783Ε465ΥΛΩ-ΓΜ9
 • Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
  Ημ/νια: 30/09/2016 12:26:46
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΡ0Θ465ΥΛΩ-3ΚΜ
 • Θέμα: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (LOGGING)
  Ημ/νια: 30/09/2016 12:20:37
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: 7ΦΖΨ465ΥΛΩ-ΗΞΦ
 • Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ 3 ΥΠΗΡ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΑΠΟ 01/10/2016 ΕΩΣ 31/12/2016
  Ημ/νια: 30/09/2016 09:17:24
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: 75Κ1465ΥΛΩ-66Γ
 • Θέμα: ΑΓΟΡΑ Η/Υ
  Ημ/νια: 29/09/2016 14:22:39
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΞΡΝ465ΥΛΩ-ΓΡΤ
EGDI 300x112 onegeology  InGeoClouds90 eurare EGS m4eu pangeo