Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Σύνδεση

Σύνδεση

erga left gray
labs left gray
library left gray
museum left gray
mags left gray
coop left gray
geoforall left gray
Geoportal
geoportal1
DIPIN 
geoheritage
Conf
diavgeia logo

Αρχείο άρθρων

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

Remote Support

Ammyy3


TeamViewer


Τελευταία Νέα

Το Ι.Γ.Μ.Ε., ως θεσμοθετημένος επίσημος Σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα γεωεπιστημών και μεταλλευτικής έρευνας και ως κρατικός φορέας της εφαρμοσμένης, αλλά και της βασικής γεωλογικής έρευνας στη χώρα, με σκοπό την αξιοποίηση των φυσικών πόρων με φροντίδα για το περιβάλλον, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών και τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης επί θεμάτων επιστημών της Γης και της ζωής, που αποτελούν μέρος της κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς του.

Προς τούτο, αποφάσισε να περιλάβει στον ιστότοπό του τη μόνιμη στήλη «Γεωλογία για όλους», όπου θα αναρτώνται εκλαϊκευτικά άρθρα ή άλλα πονήματα των επιστημόνων του, τα οποία απευθύνονται στο ευρύ κοινό και τους μαθητές....
 
 Στιγμές Ιστορίας Γης
 Στιγμές Ιστορίας Γης
Κέιμενο
Η Γεωλογία,
ο γεωλόγος κι εσύ
 Ο κύκλος του νερού
 Τα ορυκτά και οι
χρήσεις τους
Στιγμές Ιστορίας γης120  Στιγμές Ιστορίας Γης120 Page 01   Ο κύκλος του νερού120 Τα ορυκτά και οι χρήσεις τους120
Η μικροδομή των ορυκτών
Απανθράκωση
ορυκτών καυσίμων
Χρήσεις γεωθερμικής ενέργειας
Ανακύκλωση μπαταριών
 
Η μικροδομή των ορυκτών120  Απανθράκωση ορυκτών καυσίμων120 Χρήσεις γεωθερμικής ενέργειας120 Ανακύκλωση μπαταριών120  

Διαύγεια - Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 • Θέμα: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ & ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ Π.Μ. ΚΡΗΤΗΣ
  Ημ/νια: 19/06/2018 14:26:40
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: ΩΜ9Ν465ΥΛΩ-1ΕΡ
 • Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  Ημ/νια: 19/06/2018 13:45:36
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: Ω6Ν7465ΥΛΩ-4ΙΒ
 • Θέμα: 2 ΓΡΑΦΙΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ
  Ημ/νια: 19/06/2018 11:32:41
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 6ΗΠΗ465ΥΛΩ-9ΦΞ
 • Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Ημ/νια: 19/06/2018 11:30:12
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: Ω05Λ465ΥΛΩ-ΖΑΦ
 • Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Ημ/νια: 19/06/2018 11:22:15
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 7ΖΓ4465ΥΛΩ-ΞΡΟ
 • Θέμα: 2 ΖΕΥΓΗ ΑΡΒΥΛΑ
  Ημ/νια: 19/06/2018 08:34:18
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 6ΚΛ8465ΥΛΩ-ΩΤΟ
 • Θέμα: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
  Ημ/νια: 19/06/2018 08:30:31
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 7ΜΦΚ465ΥΛΩ-02Ρ
 • Θέμα: ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ
  Ημ/νια: 19/06/2018 08:25:14
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 7ΝΔΤ465ΥΛΩ-Ξ3Α
 • Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΟΥ
  Ημ/νια: 19/06/2018 08:14:49
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 6ΡΥΘ465ΥΛΩ-Δ3Υ
 • Θέμα: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
  Ημ/νια: 19/06/2018 08:11:13
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 7ΣΗΔ465ΥΛΩ-3ΦΦ

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare

logo prosum pangeo

InGeoClouds90