Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Σύνδεση

Σύνδεση

erga left gray
labs left gray
library left gray
museum left gray
mags left gray
coop left gray
geoforall left gray
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
exo
Geoportal
geoportal2
DIPIN
geoheritage
Conf
diavgeia logo

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

Remote Support

Ammyy3


TeamViewer


Μ.Ε.Ο.Π.Υ. (Μη Ενεργειακές Ορυκτές Πρώτες Ύλες)

MEOPY

Η παρούσα ολοκληρωμένη πρόταση είχε σαν στόχο την ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση – αξιολόγηση, την εκτίμηση του κοιτασματολογικού δυναμικού και την οικονομοτεχνική προσέγγιση επιλεγμένων ορυκτών πρώτων υλών της χώρας σε μια προοπτική βιώσιμης παραγωγικής αξιοποίησης.

Στις υπό κοιτασματολογική αποτίμηση, εντοπισμό ή τεχνολογική επεξεργασία ορυκτές πρώτες ύλες συμπεριλαμβάνονται τα μεταλλικά, τα βιομηχανικά και τα λατομικά ορυκτά, καθώς και κάθε είδος δευτερογενών κοιτασματολογικών πηγών, όπως είναι τα μεταλλευτικά και λατομικά απορρίμματα/στείρα εξόρυξης, τα μεταλλευτικά απόβλητα/τέλματα εμπλουτισμού και τα «εν γένει» παραπροϊόντα.

Η προτεινόμενη Πράξη είχε διαρθρωθεί σε θεματικές δράσεις, που υλοποιήθηκαν μέσα στο πλαίσιο της ευρέως πλέον αποδεκτής άποψης, ότι η μεταλλευτική έρευνα και η εξορυκτική δραστηριότητα είναι από τη φύση τους άρρηκτα συνδεδεμένες με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς αφενός τείνουν στην εκμετάλλευση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων και αφετέρου πρέπει να εξασφαλίσουν την προμήθεια απαραίτητων για την κοινωνία αγαθών σε βάθος χρόνου,  με κατάλληλη και αποτελεσματική διασφάλιση των αποθεμάτων για την κάλυψη των σημερινών και των μελλοντικών αναγκών της.                                                  

Οι ερευνητικές και μη εργασίες της προτεινόμενης Πράξης κατηγοριοποιήθηκαν σε θεματικές δράσεις αναρτήθηκαν και είναι διαθέσιμες για λήψη. 

 

Διαύγεια - Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare

logo prosum pangeo

InGeoClouds90