Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Σύνδεση

Σύνδεση

erga left gray
labs left gray
library left gray
museum left gray
mags left gray
coop left gray
geoforall left gray
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
Geoportal
geoportal2
DIPIN 
geoheritage
Conf
diavgeia logo

Αρχείο άρθρων

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

Remote Support

Ammyy3


TeamViewer


laboratoriesΓενικές Πληροφορίες για τα Εργαστήρια του Ι.Γ.Μ.Ε.

Το Ι.Γ.Μ.Ε. διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια, με εξειδικευμένο εξοπλισμό, διαρθρωμένα μέσα στο Οργανωτικό του Σχήμα, στο πλαίσιο των Υπηρεσιακών Μονάδων και πλαισιωμένα από έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Στα εργαστήριά του εκτελείται πολύπλευρο επιστημονικό έργο και πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός ελέγχων/δοκιμών/μετρήσεων που καλύπτουν ευρύτατο φάσμα αντικειμένων.  

Με την υποδομή που διαθέτει σήμερα το Ι.Γ.Μ.Ε. σε εργαστηριακό εξοπλισμό υποστηρίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες που προκύπτουν στο πλαίσιο των έργων αυτεπιστασίας που υλοποιεί το Ινστιτούτο. Επίσης παρέχει Υπηρεσίες στη Μεταλλευτική / Λατομική / Εξορυκτική Βιομηχανία, στον Κλάδο της Μεταποίησης (μεταλλουργίες, υαλουργίες, κεραμουργίες), στη Χημική Βιομηχανία (χρωματοβιομηχανία, βιομηχανία πλαστικών, χαρτοβιομηχανία), στη Βιομηχανία Εμφιαλωμένων Νερών - Αναψυκτικών, στον τομέα της Κατασκευής (τεχνικές & μελετητικές εταιρείες, δημόσια μεγάλα τεχνικά έργα), σε Δημόσιους Φορείς (Υπουργεία, ΟΤΑ), καθώς και σε Ιδιωτικούς Φορείς.

Το Ινστιτούτο εκσυγχρονίζει και ανανεώνει διαρκώς τον εξοπλισμό των εργαστηρίων του, αξιοποιώντας τους πόρους των μεγάλων εθνικών και Κοινοτικών έργων, αλλά και των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Έτσι, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Βιομηχανία (Β΄ΚΠΣ, 1995-2000) οργάνωσε δύο σημαντικά εργαστήρια το «ΛΙΘΟΣ» και το Εργαστήριο για τον Έλεγχο Ποιότητας των ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ τα οποία είναι διαπιστευμένα:

Κατά την περίοδο 2003-2008 και μέσω έργων του Γ΄ΚΠΣ πραγματοποιήθηκαν από το Ι.Γ.Μ.Ε. σημαντικές προμήθειες σε εργαστηριακό εξοπλισμό. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν προμήθειες για επιστημονικά όργανα εργαστηρίου, αλλά και για μετρήσεις υπαίθρου ύψους περίπου 5,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες δημιούργησαν νέες ανταγωνιστικές δυνατότητες για το Ινστιτούτο.

Σήμερα, με πόρους του Γ΄ΚΠΣ, το Ι.Γ.Μ.Ε. υλοποιεί έργο για την εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης της ποιότητας κατά EN ISO 9001:2005 σε όλο το Ινστιτούτο, καθώς και για την εγκατάσταση συστήματος ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 σε πέντε εργαστήρια των Κεντρικών Υπηρεσιών του και σε δύο εργαστήρια στις Περιφερειακές Μονάδες Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (αντίστοιχα) και συγκεκριμένα στα ακόλουθα:

Εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ» παρέχει υπηρεσίες στον Κλάδο των Διακοσμητικών Πετρωμάτων. (Αθήνα)

Το Εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ» παρέχει υπηρεσίες στον Κλάδο των Διακοσμητικών Πετρωμάτων. Το  «ΛΙΘΟΣ» πραγματοποιεί δοκιμές και ελέγχους σε προϊόντα του εν λόγω κλάδου (μάρμαρα, γρανίτες), σε μωσαϊκούς λίθους, καθώς και σε στοιχεία τοιχοποιίας και τσιμεντόπλακες πεζοδρόμησης, σύμφωνα με τα σχετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα. ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ-ΙΓΜΕ_ΛΙΘΟΣ-2015
 

Εργαστήριο ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ  (Αθήνα)

Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Εμφιαλωμένων Νερών παρέχει σημαντικές υπηρεσίες ποιότητας στη Βιομηχανία Εμφιαλωμένων Νερών και Αναψυκτικών, ενώ είναι χρήσιμο εργαλείο για την Πολιτεία στην έρευνα για την αξιοποίηση των υπόγειων υδάτινων πόρων.

Εργαστήριο ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ (Αθήνα)

Εργαστήριο ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΠΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ (Αθήνα)


Εργαστήριο ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ (Αθήνα)

Εργαστήριο ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα)

Εργαστήριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Αθήνα)

Εργαστήριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Ξάνθη)

Διαύγεια - Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 • Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΜΗ
  Ημ/νια: 12/11/2018 13:30:58
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: ΨΤΒ5465ΥΛΩ-ΑΕ9
 • Θέμα: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ
  Ημ/νια: 12/11/2018 13:22:48
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 6ΣΨΛ465ΥΛΩ-327
 • Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ Η/Υ
  Ημ/νια: 12/11/2018 13:19:19
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 656Ψ465ΥΛΩ-ΠΞ9
 • Θέμα: ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗΡ
  Ημ/νια: 12/11/2018 13:13:46
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: Ψ7ΩΒ465ΥΛΩ-37Ρ
 • Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ
  Ημ/νια: 12/11/2018 13:10:18
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: Ψ7ΨΝ465ΥΛΩ-5Β6
 • Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΤΕΜ. GOLD STANDARD 1000mg
  Ημ/νια: 12/11/2018 13:07:32
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: ΩΧ1Ι465ΥΛΩ-ΔΟ1
 • Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΠΩΜΑ
  Ημ/νια: 12/11/2018 13:05:18
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 60ΓΥ465ΥΛΩ-Μ25
 • Θέμα: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤ/ΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
  Ημ/νια: 12/11/2018 13:02:37
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: Ω9ΡΑ465ΥΛΩ-307
 • Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΥΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
  Ημ/νια: 12/11/2018 12:59:41
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 6ΡΦΓ465ΥΛΩ-8Σ7
 • Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ
  Ημ/νια: 12/11/2018 12:56:01
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: Ω75Φ465ΥΛΩ-Κ1Μ

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare

logo prosum pangeo

InGeoClouds90